Praktijk fysiotherapie 't Oude Dorp
Fysiotherapie 't Oude Dorp
Dorpsstraat 139
2992 BD Barendrecht
Tel.:0180 618021

Fysiotherapie

Fysiotherapie is bedoeld voor mensen met klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat. Dat wil zeggen functiestoornissen aan spieren, pezen, banden en gewrichten.

Ook gevolgen van functiestoornissen aan het zenuwstelsel, bloedvaten, hart en longen kunnen worden behandeld, zoals m.s., beroerte, COPD, hartinfarct en perifeer arterieel vaatlijden (P.A.V.)

Met behulp van fysiotherapie worden de functiestoornissen gestabiliseerd, verminderd of verholpen en de gekoppelde beperkingen worden verbeterd of hersteld.

Wat is fysiotherapie?

De fysiotherapeut informeert, adviseert en begeleidt de patiënt. Daarnaast past de fysiotherapeut manuele verrichtingen en oefentherapie toe. Hiermee tracht hij de functie van het houdings- en bewegingsapparaat zodanig te verbeteren, dat normale ADL, werk- en sporthervatting weer mogelijk zijn. Of hij leert u zo goed mogelijk met de resterende beperkingen om te gaan.

Voor welke klachten is fysiotherapie geschikt?

Veel klachten aan het houdings- en bewegingsapparaat kunnen door de fysiotherapeut positief worden beïnvloed. Hierbij kunt u denken aan:

Of fysiotherapie ook uw klacht kan verhelpen, moet blijken tijdens de screening en/of de intake en onderzoek maar is tevens afhankelijk van uw eigen inzet.

Wat gebeurt er tijdens het eerste consult?

Als u zonder verwijzing komt, wordt er eerst een screening gedaan. Tijdens de screening wordt uw klacht uitgevraagd en wordt gekeken of er een indicatie is voor fysiotherapie. Tevens wordt vastgesteld of uw klachten toch door de huisarts moet worden bekeken. In dit het geval neemt de fysiotherapeut contact op met uw huisarts en verwijst u terug. Als er een indicatie is voor fysiotherapie volgt er een intake en onderzoek. De fysiotherapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf, maar onderzoekt en bevraagt tevens het ontstaan van de klacht. Vervolgens wordt de diagnose met u besproken en wordt een behandelplan opgesteld, een prognose gegeven en een vervolgafspraak voor een behandeling gemaakt. U kunt ook verwezen zijn door de huisarts of specialist. Er vindt dan géén screening plaats; dit heeft de verwijzend arts al gedaan. De werkwijze bij verwijzing is gelijk aan het bovenstaande na de screening.

Verwijzing en vergoeding

Sinds 1 januari 2006 kunt u zonder verwijzing van de arts naar de fysiotherapeut.

Echter voor aandoeningen die op de chronische lijst staan en behandelingen aan huis, is altijd een verwijzing noodzakelijk.

Voor vergoeding van fysiotherapie bent u in de meeste gevallen aangewezen op een aanvullende verzekering. De zorgverzekeraars hebben verschillende polissen voor deze aanvullende verzekering uitgegeven.

Chronische- of langdurige indicaties fysiotherapie vallen in de basisverzekering, behalve de eerste 20 behandelingen. Deze komen ten laste van uzelf of uit uw aanvullende verzekering.

Het is raadzaam na te gaan hoe u verzekerd bent en welke vergoeding voor fysiotherapie (en zijn specialisaties) is opgenomen in uw polis. Met de meeste zorgverzekeraars hebben wij een contract gesloten en kunnen wij direct digitaal declareren. Is dit niet het geval dan krijgt u een nota, die u zelf bij uw verzekeringsmaatschappij indient.

Opleiding

Fysiotherapie heeft zich als paramedische beroepsuitoefening sterk ontwikkeld. Voor een deel heeft dit te maken met de strenge basiseisen die aan een fysiotherapeut gesteld worden. De opleiding tot fysiotherapeut is een vierjarige HBO-studie.

Fysiotherapie bij lage rug klachtenPatiënten die in het dagelijkse leven belemmerd worden door rugpijn hebben in veel gevallen baat bij fysiotherapie.

Fysiotherapie bij gewrichtsklachten Onderzoek door de fysiotherapeut moet uitwijzen wat de oorzaak van de klachten is.

Fysiotherapie om goed te kunnen bewegenEen fysiotherapeut zorgt met zijn of haar behandelingen en adviezen dat u zich weer goed kunt bewegen.